Programul Operational Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Judetul Maramures Instrumente Structurale
Defileul Lapuşului

Cetatea Chioarului

 

Aşezată pe culmea ce se desprinde din Vf. Colnice spre est, la capătul acesteia, la altitudinea de 475 m, într-un loc stategic, este înconjurată de apele râului Lăpuş pe trei laturi. Începuturile cetăţii datează de probabil de la începutul secolului XIII-lea, dar prima atestare documentară este mult mai târziu în anul 1319, uni cercetători presupun că cetatea de piatră  a fost construită pe locul unei cetăţi ţărăneşti mult mai vechi. Nu există date exacte privitoare la construcţia cetăţii. Bazele ei au fost puse probabil spre sfârşitul perioadei casei Árpád, sau la începutul perioadei domniilor mixte. În primul act referitor la Cetatea Chioarului , dat de József Benkő în 1424 este amintit drept „Kuvár”. Este sigur faptul că în secolul XIV deja exista, atunci când cetatea clădită pe teritoriile coroanei, înpreună cu moşia din jur a fost declarată de regele Zsigmond moşie liberă numindu-l pe işpanul principal de maramureş Drágh baronul acesteia. Atunci când era întreagă era alcătuită din trei părţi: partea de sus care era curtea domnească; cea mijlocie unde erau închisorile şi cea de jos care servea de piaţă sau cum se spunea pe atunci „curte de ouă”. De-a lungul timpului cetatea a aparţinut mai multor proprietari şi suferit mai multe modificări, se pare că în timpul domniei lui Cristofor Bathory, au fost executate lucrări de extindere, renovare şi dotare cu cele necesare apărării, în această perioadă locuitorii din împrejurimile cetăţii scoteau piatră pentru cioplit şi ars pentru obţinera varului necesar înălţării zidurilor de apărare, în locul numit de localnici Fântâna de la Teglă. În rândul populaţiei s-au păstrat puţine amintiri despre trecutul cetăţii. Ei ştiu doar că a fost în mai multe rânduri în stăpânirea familiei Rákoczy. Cu ani în urmă mai trăia în înprejurimi un nobil român sărac, care păstra cu mândrie actul de înnobilare pe care unul din strămoşii lui l-a primit de la Ferenz Rákoczi II.

Pentru o scurtă perioadă Cetatea Chiorului a aparţinut şi Domnitorului Ţării Româneşti Moldovei şi Transilvaniei,  Mihai Viteazul între anii 1599 - 1600. Apogeul cetăţii a fost în secolele XV- XVI, atunci domeniul cetăţii cuprindea 58-94 de sate, majoritatea sate româneşti, acest domeniu în zilele noastre este cunoscut sub denumirea de Ţara Chioarului.  La cetate se poate ajunge pe drumul judeţean 182 E,  Dl. Berchez (DJ 184B)- Berchezoaia- Cetatea Chioarului, 8 km.

www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

NOTA: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro