Programul Operational Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Judetul Maramures Instrumente Structurale
Defileul Lapuşului

Biserici şi mănăstiri

Istoria acestor locuri este povestită în lemnul bisericilor, adevărate sanctuare ale Cuvântului, care pot "sta cu cinste alături de marile capodopere ale arhitecturii universale, de marile creaţii ale lumii, realizând o strânsă legătură între cer şi pământ, ajutându-ne să înţelegem împlinirea voinţei lui Dumnezeu în competiţie cu eternitatea. Bisericuţele de lemn din Ţara Lăpuşului şi din întreg Maramureşul par adevărate făclii ridicate spre ceruri, gata întotdeauna să se aprindă şi să ardă, fără să se mistuie, luminând şi încălzind inimile celor ce le cercetează şi le preţuiesc. În silueta lor nu găseşti nimic aspru, rece, lipsit de viaţă, ci totul e linişte, lumină şi căldură. "

"Mărturii în timp ale iscusinţei unor meşteri anonomi, ele au fost un minunat mijloc de înălţare sufletească, de întărire spirituală întru credinţă şi de afirmarea conştiinţei naţionale, spre zările senine ale binelui, adevărului şi frumosului". ( Iustinian Chira - Arhiepiscop al Maramureşului şi Sătmarului)

 Bisericile de lemn din zona Lăpuş au plan dreptunghiular cu absidă decroşată, poligonală. Spre deosebire de Maramureş, acoperişul înalt nu are decât o singură poală, cu streaşină largă. Elementul definitor al elevaţiei este turnul-clopotniţă ridicat peste pronaos, cu silueta lui elansată, cu galerii arcate şi coif înalt piramidal, amintind prin fleşă de viziunea spaţială a goticului.

Situate pe înălţimi, aceste monumente îşi anunţă de departe prezenţa şi se încadrează minunat în peisaj. Mai reduse ca monumentalitate decât unele edificii din Maramureş, ele sunt armonios echilibrate, dovedind stadiul înalt la care ajunsese în perioada medievală meşteşugul construcţiei în lemn. În Lăpuş, bisericile de lemn se remarcă şi prin frumuseţea pridvoarelor şi prispelor funcţionale.

www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

NOTA: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro