Programul Operational Regional Uniunea Europeană Guvernul României Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului Judetul Maramures Instrumente Structurale
Defileul Lapuşului

Biserica de lemn din Rogoz-monument UNESCO-1663

Rogoz, Oraş Târgu Lăpuş - localitate atestată la 1488, a făcut parte din domeniul Cetăţii Ciceu, ce aparţinea domnilor Moldovei.

Biserica de lemn cu hramul "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril"  este una dintre cele mai interesante si valoroase din Transilvania. Constructia este datată de traditie în anul 1663, moment susţinut de inscripţia de la intrare care evocă invazia tătară din 1661. Se află pe lista monumentelor istorice din 2004, cod MM-II-m-A-04618. Acest monument istoric este înscris şi în Lista Patrimoniului Mondial.

Biserica se află în Ţara Lăpuşului, pe valea râului Lăpuş, şi a fost construită după invazia tătară de la 1661, eveniment evocat de inscripţia de la intrare. Tradiţia ridicării bisericii în anul 1663 de către obştea satului, pe locul unei biserici mai vechi, a fost  ţinută vie de inscripţia de la intrare, nedatată dar uşor de fixat în timp. Trăsăturile constructive trimit spre aceeaşi perioadă de timp. În anul 1785 a fost pictată de zugravii Radu Munteanu si Nicolae Man. În 1834 a fost construită tribuna de pe vestul naosului, a cărei parapet a fost repictat în acelaşi an, conform inscripţiei aflate pe marginea acestuia.Tot atunci au fost modificate ferestrele naosului şi au fost repictate plafonul pronaosului şi bolta naosului.

 Biserica are un tip de plan mai rar întâlnit: pronaos poligonal, cu acces pe sud, naos dreptunghiular şi absida Altarului în retragere, poligonală, cu şapte laturi.  Exteriorul bisericii este bogat decorat: faţada sudică are în zona mediană motivul profilat al frânghiei, uşa de intrare în biserică are deschidere în acoladă si ancadrament decorat cu profil simplu dublat de frânghie şi rozete. În pronaos se poate vedea o cruce mare decorată cu motivele frânghiei răsucite şi rozete, prinse pe peretele din stânga uşii de intrare. Streaşina este sprijinită pe console cu terminaţie în cap de cal, iar grinzile de sub streaşină au muchiile crestate. Acoperişul este asimetric (cu circa 1,20 m faţă de ax) pentru a proteja „masa moşilor” aflată de-a lungul faţadei nordice. Deasupra pronaosului se ridică turnul-clopotniţă, pătrat, cu camera clopotelor deschisă, în consolă, cu stâlpi şi arcade,iar acoperişul înalt, piramidal, are turnuleţe de colţ. Pictura contribuie şi ea, în mod esenţial, la valoarea deosebită a acestui monument. Înrudită ca iconografie şi stil cu cea realizată de Radu Munteanu la Deseşti-Maramureş, pictura impresionează prin decorativismul ansamblului, prin desenul cu linii groase, egale şi prin cromatica luminoasă.

Galerie foto

www.inforegio.ro Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.

NOTA: Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro